THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hợp tác quận sự Lào- Việt Nam từ năm 1997 đến nay

Xokthavy Vanechay

Hợp tác quận sự Lào- Việt Nam từ năm 1997 đến nay

Tác giả: Xokthavy Vanechay
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Những nhân tố tác động đến hợp tác quân sự giữa Lào và Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2022. Chương 2: Thực trạng hợp tác quân sự giữa Lào và Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2022. Chương 3: Đánh giá và dự báo triển vọng hợp tác giữa Lào- Việt Nam trong lĩnh vực quân sự. Khuyến nghị và một số giải pháp.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Xokthavy Vanechay
  Thông tin nhan đề:Hợp tác quận sự Lào- Việt Nam từ năm 1997 đến nay
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:91 tr ; 30 cm.
  Từ Khóa:An ninh quốc phòng , Đông Nam Á , Hợp tác quân sự , Luận văn , Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ Lào- Việt Nam , Quan hệ quốc tế , Quan hệ Việt Nam- Lào

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001160
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa