THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Towards a New Multilateralism: Cultural Divergence and Political Convergence?

Thomas Meyer (editor)

2021

Towards a New Multilateralism: Cultural Divergence and Political Convergence?

Tác giả: Thomas Meyer (editor)
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
This edited book focuses on the dynamic balance between global cultural diversity and multilateral convergence in relevant policy areas that involve actual and potential policy convergences (and divergences): the environment, trade, peace and security, and human rights.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Thomas Meyer (editor)
  Thông tin nhan đề:Towards a New Multilateralism: Cultural Divergence and Political Convergence? / Thomas Meyer (editor)
  Xuất bản, phát hành:New York : Routledge , 2021
  Mô tả vật lý:223 p. ; 24 cm
  Từ Khóa:International political economy , Cultural Divergence , International relations , Multilateralism , New Multilateralism , Political Convergence

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-A.002068
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Kho sách- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (A)

Từ khóa