THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia: Tiếp cận từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc

Phạm Thanh Bằng

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia: Tiếp cận từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc

Tác giả: Phạm Thanh Bằng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận án tiến sĩ
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia. Chương 2: Thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc. Chương 3: Dự báo triển vọng quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia và khuyến khích chính sách từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phạm Thanh Bằng
  Thông tin nhan đề:Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia: Tiếp cận từ góc độ lợi ích quốc gia - dân tộc / Phạm Thanh Bằng
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2023
  Mô tả vật lý:202 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Lợi ích quốc gia - dân tộc , Luận án , Luận án tiến sĩ , Quan hệ đối tác chiến lược , Quan hệ Việt Nam - Malaysia , Việt Nam - Malaysia

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LA-TS.000080
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận án

Từ khóa