THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách của Trung Quốc đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2012 - 2020

Lê Hoàng Hạnh

Chính sách của Trung Quốc đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2012 - 2020

Tác giả: Lê Hoàng Hạnh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hình thành chính sách Trung Quốc đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á. Chương 2: Nội dung và quá trình triển khai chính sách của Trung Quốc. Chương 3: Đánh giá, dự báo chiều hướng chính sách của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Lê Hoàng Hạnh
  Thông tin nhan đề:Chính sách của Trung Quốc đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2012 - 2020 / Lê Hoàng Hạnh
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2023
  Mô tả vật lý:83 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:An ninh khu vực , An ninh khu vực Đông Bắc Á , Chính sách Trung Quốc , Đông Bắc Á , Luận văn , Luận văn cao học , Luận văn quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001282
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa