THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tác động của quan hệ Mỹ - Trung tới an ninh khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2010 - 2022

Nguyễn Thị Lệ Hà

Tác động của quan hệ Mỹ - Trung tới an ninh khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2010 - 2022

Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Hà
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Một số nhân tố tác động đến quan hệ Mỹ - Trung giai đoạn 2010 - 2022. Chương 2: Thực tiễn an ninh khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2010 - 2022 dưới tác động của quan hệ Mỹ - Trung. Chương 3: Dự báo tác động của quan hệ Mỹ - Trung đến an ninh khu vực Đông Bắc Á đến 2030.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Thị Lệ Hà
  Thông tin nhan đề:Tác động của quan hệ Mỹ - Trung tới an ninh khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2010 - 2022 / Nguyễn Thị Lệ Hà
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2023
  Mô tả vật lý:96 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:An ninh khu vực , An ninh khu vực Đông Bắc Á , Châu Á - Thái Bình Dương , Đông Bắc Á , Luận văn , Luận văn cao học , Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ Mỹ - Trung

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001283
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa