THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách đối ngoại của Lào

Somchit Yodkhankeo

Chính sách đối ngoại của Lào

Tác giả: Somchit Yodkhankeo
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách đối ngoại của Lào giai đoạn 1986 - 2000. Chương 2: Nội dung và thực trạng triển khai chính sách đối ngoại của Lào giai đoạn 1986 - 2000. Chương 3: Đánh giá về chính sách đối ngoại của Lào giai đoạn 1986 - 2000.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Somchit Yodkhankeo
  Thông tin nhan đề:Chính sách đối ngoại của Lào / Somchit Yodkhankeo
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao ,
  Mô tả vật lý:88 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Chính sách đối ngoại , Chính sách đối ngoại Lào , Lào , Luận văn , Luận văn cao học , Luận văn quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001284
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa