THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

ASEAN và việc duy trì sự đoàn kết nội khối (1967 - 2022)

Khaikeo Keobouapha

ASEAN và việc duy trì sự đoàn kết nội khối (1967 - 2022)

Tác giả: Khaikeo Keobouapha
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận, thực tiễn về duy trì đoàn kết nội khối ASEAN. Chương 2: Hợp tác ASEAN trong duy trì đoàn kết nội khối (1967 - 2022). Chương 3: Đánh giá và triển vọng hợp tác ASEAN trong duy trì liên kết nội khối, một số khuyến nghị.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Khaikeo Keobouapha
  Thông tin nhan đề:ASEAN và việc duy trì sự đoàn kết nội khối (1967 - 2022) / Khaikeo Keobouapha
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2024
  Mô tả vật lý:85 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:ASEAN , Đoàn kết nội khối , Luận văn , Luận văn cao học , Luận văn quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001285
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa