THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vấn đề cộng đồng người Việt tại Campuchia trong quan hệ Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2012 - 2022

Vũ Hồng Phi

Vấn đề cộng đồng người Việt tại Campuchia trong quan hệ Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2012 - 2022

Tác giả: Vũ Hồng Phi
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát về cộng đồng người Việt tại Campuchia và quan hệ Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2012 - 2022. Chương 2: Thực trạng vấn đề cộng đồng người Việt tại Campuchia và tác động đến quan hệ hai nước (giai đoạn 2012 - 2022). Chương 3: Triển vọng giải quyết vấn đề của cộng đồng người Việt tại Campuchia, một số khuyến nghị đối với Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Vũ Hồng Phi
  Thông tin nhan đề:Vấn đề cộng đồng người Việt tại Campuchia trong quan hệ Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2012 - 2022 / Vũ Hồng Phi
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2024
  Mô tả vật lý:80 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Cộng đồng , Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài , Cộng đồng người Việt tại Campuchia , Luận văn , Luận văn cao học , Luận văn quan hệ quốc tế , Người Việt Nam ở nước ngoài , Quan hệ Việt Nam - Campuchia , Việt Nam - Campuchia

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001287
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa