THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Bộ Luật Hình sự

Bộ Luật Hình sự

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Quy định chung. Phần II: Hiệu lực của Bộ luật Hình sự. Phần 3: Điều khoản thi hành.

Thông tin chi tiết

  Thông tin nhan đề:Bộ Luật Hình sự
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2016
  Mô tả vật lý:512 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Bộ luật hình sự , Luật Việt Nam , Pháp luật Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.012416-30
 • Tổng số bản: 15
 • Tổng số bản rỗi: 15
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa