THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc đối với Nga từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chươn g1: Cơ sở hoạch định chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc đối với Nga từ đầu thế kỷ XXI đến nay. Chương 2: Nội dung và sự triển khai chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc đối với Nga từ đầu thế kỷ XXI đến nay. Chương 3: Đánh giá chính sách ngoại giao năng lượng của Trung Quốc và một số hàm ý cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 68 tr., 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: An ninh năng lượng, Chính sách ngoại giao, Khóa luận, Năng lượng Trung Quốc, Nga - Trung Quốc, Ngoại giao năng lượng, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc - Nga

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm