THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nhân tố ý thức hệ trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ kể từ khi bình thường hóa đến nay

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về ý thức hệ trong quan hệ quốc tế và trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ và Việt Nam. Chương 2: Tác động của nhân tố ý thức hệ đến quan hệ VN - Hoa Kỳ. Chương 3: Dự báo về nhân tố ý thức hệ trong quan hệ VN - Hoa Kỳ và khuyến nghị

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Xuân
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2021
Mô tả vật lý: 206tr, 30cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Luận án, Luận án tiến sĩ, Quan hệ quốc tế, Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, Ý thức hệ

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm