THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

The right to Self-Defense of States under International Law and application to Russia's special military operation in Ukraine

Tác giả: Dang Ngoc Phuong
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: Conceptual approch of the Right to Self-Defense under International Law. Chapter 2: State practice in Self-Defense. Chapter 3: The legality of Russia's special military operation in Ukraine

Thông tin chi tiết

Tác giả: Dang Ngoc Phuong
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 76 p, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Khoá luận Luật Quốc tế, Khoá luận tốt nghiệp, Luật Quốc tế, Russia - Ukraine, International Law, Khoá luận, Self-Defense, Special military operation

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm