THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách của Trung Quốc đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á giai đoạn 2012 - 2020

Tác giả: Lê Hoàng Hạnh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hình thành chính sách Trung Quốc đối với an ninh khu vực Đông Bắc Á. Chương 2: Nội dung và quá trình triển khai chính sách của Trung Quốc. Chương 3: Đánh giá, dự báo chiều hướng chính sách của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Lê Hoàng Hạnh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 83 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: An ninh khu vực, An ninh khu vực Đông Bắc Á, Chính sách Trung Quốc, Đông Bắc Á, Luận văn, Luận văn cao học

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm