THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách đối ngoại của Lào

Tác giả: Somchit Yodkhankeo
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách đối ngoại của Lào giai đoạn 1986 - 2000. Chương 2: Nội dung và thực trạng triển khai chính sách đối ngoại của Lào giai đoạn 1986 - 2000. Chương 3: Đánh giá về chính sách đối ngoại của Lào giai đoạn 1986 - 2000

Thông tin chi tiết

Tác giả: Somchit Yodkhankeo
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản:
Mô tả vật lý: 88 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Chính sách đối ngoại Lào, Lào, Luận văn, Luận văn cao học, Luận văn quan hệ quốc tế

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm