THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024

Tác giả: Lê Thị Thúy Hiền
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn để định vị ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương giai đoạn 2016 - 2024. Chương 2: Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và phản ứng của ASEAN (2016 - 2024). Chương 3: Nhận xét, dự báo về vị trí của ASEAN trong cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đến năm 2030 và khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Lê Thị Thúy Hiền
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2023
Mô tả vật lý: 184 tr, 30 cm
Nguồn:
Từ khóa: ASEAN, Cạnh tranh chiến lược, Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung, Chủ nghĩa hiện thực, Chủ nghĩa kiến tạo, Chủ nghĩa tự do, Luận án, Luận án tiến sĩ, Mỹ - Trung

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm