THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ: Động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ 21

Bruce W. Jentleson

Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ: Động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ 21

Tác giả: Bruce W. Jentleson
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm 2 phần: Phần 1 : Trình bày cơ sở lý luận và lịch sử hình thành chính sách đối ngoại Mỹ. Phần 2 : Phân tích một số nội dung cơ bản của quá trình hoạch định chính sách trong thời kỳ mới, cũng như sự lựa chọn và thách thức đang đặt ra cho chính phủ Hòa Kỳ.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Bruce W. Jentleson
  Thông tin nhan đề:Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ: Động cơ của sự lựa chọn trong thế kỷ 21 / Bruce W. Jentleson
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị quốc gia , 2004
  Mô tả vật lý:501tr ; 23cm
  Từ Khóa:Chiến tranh lạnh , Chính sách đối ngoại Hoa Kỳ , Hoa Kỳ đối ngoại , Hoạch định chính sách đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: MY-V.000463-72
 • Tổng số bản: 10
 • Tổng số bản rỗi: 7
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Hoa Kỳ (V)

Từ khóa