THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Nguyễn Thị Mai Hoa

Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hoa
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954). Chương 2: Các nước xã hội chủ nghĩa chung lưng, đấu cật với Việt Nam những năm đầu kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1964). Chương 3: Các nước xã hội chủ nghĩa sát cánh với Việt Nam những năm tháng chiến tranh khốc liệt (1965-1975).

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Thị Mai Hoa
  Thông tin nhan đề:Các nước xã hội chủ nghĩa ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) / Nguyễn Thị Mai Hoa
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2013
  Mô tả vật lý:417 tr. ; 21 cm.
  Từ Khóa:Các nước xã hội chủ nghĩa , Chiến tranh Việt Nam , Chính trị quốc tế , Kháng chiến chống Mỹ , Kháng chiến chống Pháp , Việt Nam đối ngoại

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.011113-7
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa