THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc

Sở Thụ Long; Kim Uy

Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc

Tác giả: Sở Thụ Long; Kim Uy
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách trình bày cơ sở và căn cứ của nền ngoại giao Trung Quốc, tập trung phân tích về chiến lược ngoại giao của Trung Quốc, cung cấp cho bạn đọc những thông tin về chiến lược và chính sách của Trung Quốc đối với Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Mỹ Latinh và một số nước lớn như Nhật Bản, Mỹ, Nga ... đi sâu phân tích chính sách ngoại giao đa phương của Trung Quốc

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Sở Thụ Long; Kim Uy
  Thông tin nhan đề:Chiến lược và chính sách ngoại giao của Trung Quốc / Sở Thụ Long
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia , 2013
  Mô tả vật lý:622 tr. ; 24 cm.
  Từ Khóa:Chiến lược ngoại giao , Chính sách ngoại giao , Ngoại giao đa phương , Ngoại giao Trung Quốc , Quan hệ Nhật Trung , Quan hệ Trung Nhật , Trung Quốc

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: TQ-V.001212; TQ-V.001448-58; TQ-V.001625-6; TQ-V.001661
 • Tổng số bản: 15
 • Tổng số bản rỗi: 14
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Trung Quốc (V)

Từ khóa