THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Tập tài liêu tham khảo: Xung đột quốc tế sau Chiến tranh Lạnh

Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Phương Bình, Vũ Lê Thái Hoàng,...

2020

Tập tài liêu tham khảo: Xung đột quốc tế sau Chiến tranh Lạnh

Tác giả: Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Phương Bình, Vũ Lê Thái Hoàng,...
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Khái niệm và lý thuyết về xung đột quốc tế. Phần 2: Thực trạng và xu thế phát triển của xung đột quốc tế. Phần 3: Hợp tác và cạnh tranh giữa các nước lớn sau Chiến tranh Lạnh. Phần 4: Các vấn đề mới nổi của xung đột quốc tế sau Chiến tranh Lạnh. Phần 5: Vấn đề giải quyết xung đột quốc tế. Phần 6: An ninh xung đột ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Phần 7: Các vấn đề an ninh xung đột của Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Phương Bình, Vũ Lê Thái Hoàng,..
  Thông tin nhan đề:Tập tài liêu tham khảo: Xung đột quốc tế sau Chiến tranh Lạnh / Đỗ Thị Thủy, Nguyễn Phương Bình, Vũ Lê Thái Hoàng,...
  Xuất bản, phát hành:H : Học viện Ngoại giao , 2020
  Mô tả vật lý:502tr . ; 30cm
  Từ Khóa:An ninh xung đột , Chiến tranh , Chiến tranh Lạnh , Chủ nghĩa khủng bố , Cường quốc , Khủng bố toàn cầu , Xung đột quốc tế , Xung đột vũ trang

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V.003095-9
 • Tổng số bản: 5
 • Tổng số bản rỗi: 3
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Quan hệ Quốc tế (V)

Từ khóa