THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Dự thảo công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng và kiến nghị chủ trương của Việt Nam

Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế

Dự thảo công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng và kiến nghị chủ trương của Việt Nam

Tác giả: Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế
  Thông tin nhan đề:Dự thảo công ước của Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng và kiến nghị chủ trương của Việt Nam / Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế
  Xuất bản, phát hành:2003
  Từ Khóa:Chống tham nhũng , Dự thảo công ước , Liên Hợp Quốc , Nghiên cứu khoa học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000041
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa