THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Việt Nam- Nam Thái Bình Dương: Thực trạng và triển vọng

Phan Minh Tuấn

Quan hệ Việt Nam- Nam Thái Bình Dương: Thực trạng và triển vọng

Tác giả: Phan Minh Tuấn
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phan Minh Tuấn
  Thông tin nhan đề:Quan hệ Việt Nam- Nam Thái Bình Dương: Thực trạng và triển vọng / Phan Minh Tuấn
  Xuất bản, phát hành:2002
  Từ Khóa:Quan hệ Nam Thái Bình Dương- Việt Nam , Quan hệ Việt Nam- Nam Thái Bình Dương , Nam Thái Bình Dương , Nghiên cứu khoa học , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000023
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Đề tài nghiên cứu

Từ khóa