THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vấn đề dạy và học tiếng Việt trong cộng động người Việt Nam ở nước ngoài: Thực trạng và giải pháp

Phạm Thị Thái Lan

Vấn đề dạy và học tiếng Việt trong cộng động người Việt Nam ở nước ngoài: Thực trạng và giải pháp

Tác giả: Phạm Thị Thái Lan
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phạm Thị Thái Lan
  Thông tin nhan đề:Vấn đề dạy và học tiếng Việt trong cộng động người Việt Nam ở nước ngoài: Thực trạng và giải pháp / Phạm Thị Thái Lan
  Xuất bản, phát hành:2002
  Từ Khóa:Cộng đồng người Việt , Dạy tiếng Việt , Học tiếng Việt , Nghiên cứu khoa học , Người Việt ở nước ngoài

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000024
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Đề tài nghiên cứu

Từ khóa