THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Đề xuất khuôn khổ của chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cho tới 2020

Phạm Quốc Trụ

Đề xuất khuôn khổ của chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cho tới 2020

Tác giả: Phạm Quốc Trụ
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phạm Quốc Trụ
  Thông tin nhan đề:Đề xuất khuôn khổ của chiến lược tổng thể hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam cho tới 2020 / Phạm Quốc Trụ
  Xuất bản, phát hành:2003
  Từ Khóa:Chiến lược hội nhập , Kinh tế quốc tế , Việt Nam hội nhập , Hội nhập kinh tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000042
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa