THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Thực trạng- Triển vọng tiến trình hợp tác Á - Âu và sự tham gia của Việt Nam

Vũ Đăng Dũng

Thực trạng- Triển vọng tiến trình hợp tác Á - Âu và sự tham gia của Việt Nam

Tác giả: Vũ Đăng Dũng
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Vũ Đăng Dũng
  Thông tin nhan đề:Thực trạng- Triển vọng tiến trình hợp tác Á - Âu và sự tham gia của Việt Nam / Vũ Đăng Dũng
  Xuất bản, phát hành:2002
  Từ Khóa:Hợp tác Á- Âu , Nghiên cứu khoa học , Châu Á , Châu Âu

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000025
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa