THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nền kinh tế Việt Nam: Thực trạng năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển trong hai thập kỷ đầu thể kỷ XXI

Võ Trí Thanh

Nền kinh tế Việt Nam: Thực trạng năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển trong hai thập kỷ đầu thể kỷ XXI

Tác giả: Võ Trí Thanh
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Võ Trí Thanh
  Thông tin nhan đề:Nền kinh tế Việt Nam: Thực trạng năng lực cạnh tranh và triển vọng phát triển trong hai thập kỷ đầu thể kỷ XXI / Võ Trí Thanh
  Xuất bản, phát hành:2003
  Từ Khóa:Kinh tế Việt Nam , Nền kinh tế Việt Nam , Nghiên cứu khoa học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000043
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Đề tài nghiên cứu

Từ khóa