THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Khu vực Liên Xô cũ trong quan hệ giữa các nước lớn

Đoàn Khắc Tú

Khu vực Liên Xô cũ trong quan hệ giữa các nước lớn

Tác giả: Đoàn Khắc Tú
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đoàn Khắc Tú
  Thông tin nhan đề:Khu vực Liên Xô cũ trong quan hệ giữa các nước lớn / Đoàn Khắc Tú
  Xuất bản, phát hành:2002
  Từ Khóa:Khu vực Liên Xô cũ , Liên Xô cũ , Nghiên cứu khoa học , Quan hệ nước lớn , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000026
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa