THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Chủ nghĩa Hồi giáo và quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI

Nguyễn Trí Quang

Chủ nghĩa Hồi giáo và quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI

Tác giả: Nguyễn Trí Quang
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Trí Quang
  Thông tin nhan đề:Chủ nghĩa Hồi giáo và quan hệ quốc tế những năm đầu thế kỷ XXI / Nguyễn Trí Quang
  Xuất bản, phát hành:2002
  Từ Khóa:Chủ nghĩa Hồi giáo , Quan hệ quốc tế , Hồi giáo , Nghiên cứu khoa học

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000027
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa