THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở châu Á những năm đầu thế kỷ 21

Nguyễn Đức Hùng

Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở châu Á những năm đầu thế kỷ 21

Tác giả: Nguyễn Đức Hùng
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Đức Hùng
  Thông tin nhan đề:Cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ ở châu Á những năm đầu thế kỷ 21 / Nguyễn Đức Hùng
  Xuất bản, phát hành:2002
  Từ Khóa:Chống khủng bố , Cuộc chiến chống khủng bố , Khủng bố Mỹ , Nghiên cứu khoa học , Mỹ

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000028
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Đề tài nghiên cứu

Từ khóa