THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Thực trạng và một số giải pháp thu hút đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Cao Xuân Thấn

Thực trạng và một số giải pháp thu hút đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tác giả: Cao Xuân Thấn
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Cao Xuân Thấn
  Thông tin nhan đề:Thực trạng và một số giải pháp thu hút đầu tư của người Việt Nam định cư ở nước ngoài / Cao Xuân Thấn
  Xuất bản, phát hành:2002
  Từ Khóa:Định cư nước ngoài , Nghiên cứu khoa học , Người Việt định cư nước ngoài , Thu hút đầu tư

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000030
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Đề tài nghiên cứu

Từ khóa