THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Lào- Thái Lan sau chiến tranh Lạnh và tác động đối với Việt Nam

Phạm Ngọc Uyển

Quan hệ Lào- Thái Lan sau chiến tranh Lạnh và tác động đối với Việt Nam

Tác giả: Phạm Ngọc Uyển
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phạm Ngọc Uyển
  Thông tin nhan đề:Quan hệ Lào- Thái Lan sau chiến tranh Lạnh và tác động đối với Việt Nam / Phạm Ngọc Uyển
  Xuất bản, phát hành:2002
  Từ Khóa:Chiến tranh Lạnh , Nghiên cứu khoa học , Quan hệ Lào- Thái Lan , Quan hệ Thái Lan- Lào , Sau chiến tranh Lạnh , Lào , Thái Lan

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: ÐTNC.000031
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa