THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Cạnh tranh Nga - Mỹ tại Venezuela từ năm 2013 đến nay

Đào Hà Thu

Cạnh tranh Nga - Mỹ tại Venezuela từ năm 2013 đến nay

Tác giả: Đào Hà Thu
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Các nhân tố dẫn tới cạnh tranh Nga - Mỹ tại Venezuela. Chương 2: Thực trạng cạnh tranh Nga - Mỹ tại Venezuela. Chương 3: Tác động và dự báo.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đào Hà Thu
  Thông tin nhan đề:Cạnh tranh Nga - Mỹ tại Venezuela từ năm 2013 đến nay
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2021
  Mô tả vật lý:95 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Cạnh tranh Nga - Mỹ , Luận văn , Luận văn quan hệ quốc tế , Mỹ , Nga , Quan hệ quốc tế , Venezuela

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001142
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa