THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân túy đối với chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump

Nguyễn Thanh Xuân

Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân túy đối với chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump

Tác giả: Nguyễn Thanh Xuân
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát chung về chủ nghĩa dân túy ở Mỹ từ góc độ nghiên cứu chính sách đối ngoại. Chương 2: Thực tiễn ảnh hưởng của chủ nghĩa dân túy đối với chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Donald Trump. Chương 3: Dự báo triển vọng và một số khuyến nghị.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Thanh Xuân
  Thông tin nhan đề:Ảnh hưởng của chủ nghĩa dân túy đối với chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2021
  Mô tả vật lý: 93 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Chính sách đối ngoại , Chủ nghĩa dân túy , Đối ngoại Mỹ , Donald Trump , Luận văn quan hệ quốc tế , Mỹ đối ngoại , Quan hệ quốc tế , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001144
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa