THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Cạnh tranh Mỹ- Trung về công nghệ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump

Vũ Việt Duy

Cạnh tranh Mỹ- Trung về công nghệ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump

Tác giả: Vũ Việt Duy
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của cạnh tranh Mỹ- Trung về công nghệ. Chương 2: Thực trạng cạnh tranh Mỹ- Trung về công nghệ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump. Chương 3: Đánh giá cạnh tranh Mỹ- Trung về công nghệ và kiến nghị chính sách cho Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Vũ Việt Duy
  Thông tin nhan đề:Cạnh tranh Mỹ- Trung về công nghệ trong nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2021
  Mô tả vật lý: 95 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Cạnh tranh công nghệ , Cạnh tranh Mỹ- Trung , Cạnh tranh Trung- Mỹ , Donald Trump , Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ quốc tế , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001143
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa