THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Việt Nam- Cuba giai đoạn 2000-2020

Lê Tuấn Tài

Quan hệ Việt Nam- Cuba giai đoạn 2000-2020

Tác giả: Lê Tuấn Tài
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Các yếu tố tác động đến quan hệ Việt Nam- Cuba giai đoạn 2000-2020. Chương 2: Thực trạng quan hệ Việt Nam- Cuba trên một số lĩnh vực. Chương 3: Nhận xét và kiến nghị

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Lê Tuấn Tài
  Thông tin nhan đề:Quan hệ Việt Nam- Cuba giai đoạn 2000-2020
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2021
  Mô tả vật lý:83 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Đối ngoại Việt Nam , Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ Cuba- Việt Nam , Quan hệ đối ngoại , Quan hệ quốc tế , Quan hệ Việt Nam- Cuba , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001145
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa