THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Hợp tác thanh niên Lào- Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Sisavath Thammavong

Hợp tác thanh niên Lào- Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay

Tác giả: Sisavath Thammavong
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Những nhân tố tác động đến hợp tác thanh niên Lào- Việt Nam(2001-2022). Chương 2: Thực trạng hợp tác thanh niên Lào- Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay. Chương 3: Đánh giá và một số kiến nghị thúc đẩy hợp tác thanh niên Lào- Việt Nam trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Sisavath Thammavong
  Thông tin nhan đề:Hợp tác thanh niên Lào- Việt Nam từ đầu thế kỷ XXI đến nay
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:94 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Hợp tác thanh niên , Lào- Việt Nam , Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ quốc tế , Việt Nam- Lào , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001146
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa