THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Venezuela- Trung Quốc trong giai đoạn 2013-2022

Trần Thị Hoài Phương

Quan hệ Venezuela- Trung Quốc trong giai đoạn 2013-2022

Tác giả: Trần Thị Hoài Phương
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Các yếu tố tác động đến quan hệ Venezuela- Trung Quốc giai đoạn 2013- 2022. Chương 2: Thực trạng quan hệ Venezuela- Trung Quốc (2013- 2022) trên các lĩnh vực. Chương 3: Tác động của quan hệ Venezuela- Trung Quốc, dự báo triển vọng quan hệ hai nước sau năm 2022.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Trần Thị Hoài Phương
  Thông tin nhan đề:Quan hệ Venezuela- Trung Quốc trong giai đoạn 2013-2022
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:95 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ đối ngoại , Quan hệ quốc tế , Quan hệ Trung Quốc- Venezuela , Quan hệ Venezuela- Trung Quốc , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001147
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa