THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2014-2021

Nguyễn Quốc Anh

Vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2014-2021

Tác giả: Nguyễn Quốc Anh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát hoạt động của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc. Chương 2: Hoạt đông và vai trò của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc giai đoạn từ 2014 đến năm 2021. Chương 3: Xu hướng hoạt động và vai trò của lực lượng giữ gìn hòa bình Liên Hợp Quốc và sự tham gia của Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Quốc Anh
  Thông tin nhan đề:Vai trò của lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc trong giai đoạn 2014-2021
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:84 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Liên Hợp Quốc , Luận văn quan hệ quốc tế , Lực lượng giữ gìn hòa bình , Quan hệ quốc tế , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001148
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa