THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ Ấn Độ- Nga dưới thời thủ tướng Narendra Modi từ năm 2014 đến nay

Phạm Quyết Thắng

Quan hệ Ấn Độ- Nga dưới thời thủ tướng Narendra Modi từ năm 2014 đến nay

Tác giả: Phạm Quyết Thắng
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Những nhân tố tác động tới quan hệ Ấn- Nga năm 2014 đến nay. Chương 2: Thực trạng quan hệ Ấn- Nga từ năm 2014 đến nay. Chương 3: Triển vọng quan hệ Ấn Độ- Nga đến năm 2030.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Phạm Quyết Thắng
  Thông tin nhan đề:Quan hệ Ấn Độ- Nga dưới thời thủ tướng Narendra Modi từ năm 2014 đến nay
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:108tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Đối ngoại Ấn Độ , Đối ngoại Nga , Ấn Độ , Ấn Độ- Nga , Chính sách đối ngoại Ấn Độ , Chính sách đối ngoại Nga , Luận văn , Luận văn quan hệ quốc tế , Nga , Quan hệ Ấn Độ- Nga , Quan hệ Ấn- Nga

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001150
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa