THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Ngoại giao công chúng của Hàn Quốc từ năm 2010 đến nay

Nguyễn Hồng Quyên

Ngoại giao công chúng của Hàn Quốc từ năm 2010 đến nay

Tác giả: Nguyễn Hồng Quyên
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của chính sách ngoại giao công chúng Hàn Quốc từ 2010 đến nay. Chương 2: Nội dung và quá trình triển khai chính sách ngoại giao công chúng Hàn Quốc từ năm 2010 đến nay. Chương 3: Đánh giá chính sách ngoại giao công chúng Hàn Quốc 2010- 2022 và kiến nghị chính sách cho Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Hồng Quyên
  Thông tin nhan đề:Ngoại giao công chúng của Hàn Quốc từ năm 2010 đến nay
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:78 tr. ; 30 cm
  Từ Khóa:Chính sách ngoại giao , Hàn Quốc ngoại giao , Luận văn quan hệ quốc tế , Ngoại giao công chúng , Ngoại giao công chúng Hàn Quốc , Ngoại giao Hàn Quốc , Quan hệ quốc tế , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001149
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa