THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ đối tác chiến lược Lào- Nhật Bản từ năm 2015 đến nay

SomePhatthana Vongpaxa

Quan hệ đối tác chiến lược Lào- Nhật Bản từ năm 2015 đến nay

Tác giả: SomePhatthana Vongpaxa
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Những nhân tố tác động đến quan hệ đối tác chiến lược Lào- Nhật Bản. Chương 2: Thực trạng quan hệ đối tác chiến lược Lào- Nhật Bản từ năm 2015 đến nay. Chương 3: Một số đánh giá và kiến nghị thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Lào- Nhật bản trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:SomePhatthana Vongpaxa
  Thông tin nhan đề:Quan hệ đối tác chiến lược Lào- Nhật Bản từ năm 2015 đến nay
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:106 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Lào- Nhật Bản , Luận văn quan hệ quốc tế , Nhật Bản- Lào , Quan hệ đối tác chiến lược , Quan hệ Lào- Nhật Bản , Quan hệ Nhật Bản- Lào , Quan hệ quốc tế , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001152
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa