THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Sự tham gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong Cộng đồng ASEAN từ năm 2015 đến năm 2022

Kavang Nyiacha

Sự tham gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong Cộng đồng ASEAN từ năm 2015 đến năm 2022

Tác giả: Kavang Nyiacha
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của quá trình Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia Cộng đồng ASEAN. Chương 2: Thực tiễn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tham gia Cộng đồng ASEAN (2015-2022). Chương 3: Dự báo xu hướng phát triển của Cộng đồng ASEAN và một số khuyến nghị nhằm nhân cao hiệu quả tham gia Cộng đồng ASEAN của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Kavang Nyiacha
  Thông tin nhan đề:Sự tham gia của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong Cộng đồng ASEAN từ năm 2015 đến năm 2022
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:91 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:ASEAN , ASEAN- Lào , Cộng đồng ASEAN , Cộng đồng Kinh tế ASEAN , Lào- ASEAN , Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ quốc tế , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001153
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa