THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Sáng kiến vành đai và con đường và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Đỗ Thùy Linh

Sáng kiến vành đai và con đường và hàm ý chính sách cho Việt Nam

Tác giả: Đỗ Thùy Linh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hình thành, nội dung và mục tiêu. Chương 2: Thực tiễn triển khai và tác dộng của sáng kiến vành đai và con đường. Chương 3: Kinh nghiệm ứng xử của các nước với sáng kiến vành đai và con đường và hàm ý chính sách cho Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Đỗ Thùy Linh
  Thông tin nhan đề:Sáng kiến vành đai và con đường và hàm ý chính sách cho Việt Nam
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:84 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:BRI , Luận văn quan hệ quốc tế , Sáng kiến vành đai con đường , Luận văn , Quan hệ quốc tế

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001156
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa