THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ từ năm 2013 đến nay

Trần Thị Yến

Đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ từ năm 2013 đến nay

Tác giả: Trần Thị Yến
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hoạch định chính sách đối ngoại nhân dân. Chương 2: Thực tiễn đối ngoại nhân dân của Việt Nam với Hoa Kỳ từ năm 2013 đến nay. Chương 3: Đánh giá hoạt động đối ngoại nhân dân của Việt Nam với Hoa Kỳ và đề xuất chính sách cho Việt Nam trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Trần Thị Yến
  Thông tin nhan đề:Đối ngoại nhân dân của Việt Nam trong quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ từ năm 2013 đến nay
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:83 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Đối ngoại nhân dân , Đối ngoại Việt Nam , Hoa Kỳ- Việt Nam , Hoạt động đối ngoại , Hoạt động đối ngoại nhân dân , Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ quốc tế , Việt Nam đối ngoại , Việt Nam- Hoa Kỳ , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001157
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa