THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Quan hệ hơp tác giữa Việt Nam với cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) từ năm 1992 đến nay

Tân Quang Minh

Quan hệ hơp tác giữa Việt Nam với cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) từ năm 1992 đến nay

Tác giả: Tân Quang Minh
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở hợp tác giữa Việt Nam và cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC). Chương 2: Hợp tác nâng cao công tác phóng, chống tội phạm giữa Việt Nam và cơ quan phòng, chống ma túy của Liên Hợp Quốc (UNODC). Chương 3: Đánh giá về mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và UNODC và dự báo về những triển vọng hợp tác.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Tân Quang Minh
  Thông tin nhan đề:Quan hệ hơp tác giữa Việt Nam với cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC) từ năm 1992 đến nay
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2022
  Mô tả vật lý:102 tr ; 30 cm.
  Từ Khóa:Luận văn quan hệ quốc tế , Phòng chống ma túy , Quan hệ quốc tế , UNODC , UNODC- Việt Nam , Việt Nam- UNODC , Luận văn

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001158
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa