THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giáo trình Lịch sử Quan hệ quốc tế 1945 - 1990

Trần Văn Đào, Phan Doãn Nam

2001

Giáo trình Lịch sử Quan hệ quốc tế 1945 - 1990

Tác giả: Trần Văn Đào, Phan Doãn Nam
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Giáo trình
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Quan hệ quốc tế giai đoạn 1945-1970. Phần 2: Quan hệ quốc tế giai đoạn 1970 đến đầu thập kỷ 90

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Trần Văn Đào, Phan Doãn Nam
  Thông tin nhan đề:Giáo trình Lịch sử Quan hệ quốc tế 1945 - 1990 / Trần Văn Đào
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Quan hệ Quốc tế , 2001
  Mô tả vật lý:412 tr. ; 21 cm
  Từ Khóa:Chiến tranh thế giới thứ hai , Giải phóng dân tộc , Giáo trình quan hệ quốc tế , Hệ thống thuộc địa , Kinh tế tư bản chủ nghĩa , Lịch sử quan hệ quốc tế , Phi thực dân hóa , Quan hệ nước lớn , Tập hợp lực lượng , Trật tự quốc tế , Trung tâm kinh tế tư bản , Tư bản chủ nghĩa , Giáo trình , Ký kết hòa ước

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: GT.001491-502
 • Tổng số bản: 12
 • Tổng số bản rỗi: 12
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Giáo trình

Từ khóa