THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Kiểm soát quyền lực nhà nước

Nguyễn Đăng Dung

2022

Kiểm soát quyền lực nhà nước

Tác giả: Nguyễn Đăng Dung
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Phần 1: Cơ sở lý luận của sự kiểm soát quyền lực nhà nước. Phần 2: Nội dung, hình thức và công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Đăng Dung
  Thông tin nhan đề:Kiểm soát quyền lực nhà nước / Nguyễn Đăng Dung
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2022
  Mô tả vật lý:531 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Bảo đảm nhân quyền , Chế độ bầu cử , Công cụ kiểm soát , Kiểm soát quyền lực , Phân công trách nhiệm , Quyền lực nhà nước , Luật Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013896
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa