THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cọng sản Việt Nam về công tác dân vận

2014

Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cọng sản Việt Nam về công tác dân vận

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách gồm hơn 30 bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ... Nội dung cuốn sách đã đưa ra những phân tích làm nổi bật cơ sở lý luận, thực tiễn và những kinh nghiệm của công tác dân vận trong thời gian qua.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:
  Thông tin nhan đề:Lý luận và kinh nghiệm của Đảng Cọng sản Việt Nam về công tác dân vận
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia Sự thật , 2014
  Mô tả vật lý: 239 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Công tác dân vận , Đảng Cộng sản Việt Nam , Việt Nam đối nội

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013895
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa