THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Pháp luật về quyền lập hội và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình hội nhập

Nguyễn Thị Hồng Yến (chủ biên)

2022

Pháp luật về quyền lập hội và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình hội nhập

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Yến (chủ biên)
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những luận cứ khoa học chuyên sâu được thực hiện bởi các chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm để làm rõ những khía cạnh pháp lý và thực tiễn quốc tế, cũng như quốc gia về quyền lập hội.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Nguyễn Thị Hồng Yến (chủ biên)
  Thông tin nhan đề:Pháp luật về quyền lập hội và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trong quá trình hội nhập / Nguyễn Thị Hồng Yến (chủ biên)
  Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia Việt Nam , 2022
  Mô tả vật lý:315 tr. ; 24 cm
  Từ Khóa:Quyền lập hội , Việt Nam hội nhập , Luật Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013898
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa