THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Pháp luật Phòng, Chống tham nhũng những vấn đề pháp lý

2018

Pháp luật Phòng, Chống tham nhũng những vấn đề pháp lý

Tác giả:
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Cuốn sách đề cập há toàn diện các vấn đề từ khái niệm, nguyên nhân của tham nhũng đến các quy định của pháp luật hiện hành về phòng, chống tham những cũng như kinh nghiệm pháp luật của một số nước trên thế giới.

Thông tin chi tiết

  Tác giả: Viện Nghiên cứu Lập pháp
  Thông tin nhan đề:Pháp luật Phòng, Chống tham nhũng những vấn đề pháp lý / Viện Nghiên cứu Lập pháp
  Xuất bản, phát hành:H. : Tư pháp , 2018
  Mô tả vật lý:439 tr. ; 30 cm
  Từ Khóa:Phòng chống tham nhũng , Chống tham nhũng , Luật Việt Nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V.013897
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 3,4- Giá sách: Việt Nam (V)

Từ khóa