THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vấn đề Đài Loan trong quan hệ Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Donald Trump

Bùi Minh Phong

Vấn đề Đài Loan trong quan hệ Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Donald Trump

Tác giả: Bùi Minh Phong
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Luận văn cao học
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát về lịch sử vấn đề Đài Loan trong quan hệ Mỹ - Trung. Chương 2: Thực trạng vấn đề Đài Loan trong quan hệ Mỹ - Trung trong thời kỳ Donald Trump. Chương 3: Đánh giá và dự báo tác động của vấn đề Đài Loan đối với quan hệ Mỹ - Trung và khu vực.

Thông tin chi tiết

  Tác giả:Bùi Minh Phong
  Thông tin nhan đề:Vấn đề Đài Loan trong quan hệ Mỹ - Trung dưới thời Tổng thống Donald Trump / Bùi Minh Phong
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2024
  Mô tả vật lý: 55 tr. ; 30 cm.
  Từ Khóa:Chính sách của Mỹ , Chính sách của Trung Quốc , Đài Loan , Luận văn , Luận văn cao học , Luận văn quan hệ quốc tế , Quan hệ Mỹ - Trung , Tổng thống Donald Trump

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.001286
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0
 • Vị trí: Tầng 2- Giá sách: Luận văn

Từ khóa